Search

Pierwszym Przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego był profesor Włodzimierz Trzebiatowski

Oddział utworzono w czerwcu 1946 roku. Jego pracom przewodniczyli:

1946-1948 Włodzimierz Trzebiatowski

     1949    Edwin Płażek

     1950    Dionizy Smoleński

     1951    Henryk Kuczyński

1952-1953 Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska

     1954    Witold Romer

     1955    Błażej Roga

     1956    Włodzimierz Bobrownicki

     1957      Zdzisław Tomasik

1958-1959 Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska

1960-1961 Henryk Kuczyński

1962-1965 Witold Romer

1966-1967 Bogusław Bobrański

1968-1969 Leonard Kuczyński

1970-1971 Lucjan Sobczyk

1972-1973 Zofia Skrowaczewska

1974-1975 Lidia Prajer-Janczewska

1976-1979 Przemysław Mastalerz

1980-1982 Ignacy Siemion

1983-1985 Adam Bartecki

1986-1989 Tadeusz Talik

1990-1992 Henryk Chojnacki

1993-1995 Henryk Ratajczak

1996-2000 Walter Wojciechowski

2001-2009 Florian Pruchnik

2010-2015 Zygmunt Sadowski

2016-         Elżbieta Wojaczyńska

Przedstawiciele Okręgu Wrocławskiego we władzach Polskiego Towarzystwa Chemicznego

1947 Edward Sucharda – prezes PTChem

1949 i 1950 Włodzimierz Trzebiatowski – wiceprezes PTChem

1951 Włodzimierz Trzebiatowski – prezes PTChem

1953-1954 Bogusław Bobrański – prezes PTChem

1964-1967 Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska – wiceprezes PTChem

1974-1976 Lucjan Sobczyk – wiceprezes PTChem

1980-1982 i 1983-1985 Lucjan Sobczyk – prezes PTChem

2004 Paweł Kafarski – wiceprezes PTChem

2005-2006, 2007-2009 Paweł Kafarski – prezes PTChem