Search

E. Wojaczyńska | K. Orzechowski | A. Gliszczyńska | L. Jerzykiewicz  |  T. Olszewski | A. Leśniewicz |  M. Wawrzewska |  P. Jamróz

dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, prof. PWr (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska) - przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego

prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski) - wiceprzewodniczący

dr hab. inż. Anna Gliszczyńska, prof. UP (Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) - sekretarz

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz, prof. UWr (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski) - sekretarz

dr hab. inż. Piotr Jamróz, prof. PWr (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska) - sekretarz

dr hab. inż. Tomasz Olszewski, prof. PWr  (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska) - sekretarz

dr inż. Anna Leśniewicz - sekretarz

mgr Monika Wawrzewska – skarbnik