Search

IX Seminarium „Postępy w syntezie związków nieracemicznych”

W dniach 17-20.10.2018 r., a więc tradycyjnie wczesną jesienią, odbyło się IX Seminarium „Postępy w syntezie związków nieracemicznych”. Konferencja ta organizowana jest przez Zakład Chemii Organicznej z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskej pod patronatem Sekcji Chemii Organicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Odbywa się w cyklu dwuletnim w różnych miejscowościach na Dolnym Śląsku; tym razem gościliśmy w Karpaczu. Dopisała pogoda i świetni prelegenci. W tegorocznej edycji nasze zaproszenie przyjęli profesorowie: Bartłomiej Furman z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, z wystąpieniem dotyczącym opracowania nowych narzędzi w syntezie organicznej na drodze reduktywnej aktywacji amidów, Piotr Chmielewski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił słuchaczom chemię chiralnych porfirynoidów, a także Marek Stankevič z Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, którego wykład dotyczył stereochemii związków fosforoorganicznych. Niestety, ze względów zdrowotnych nie dotarł do nas nasz stały i honorowy gość, profesor Janusz Jurczak z IChO i Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy nadzieję, że dołączy do nas podczas jubileuszowej X konferencji. Uczestnicy sympozjum mieli ponadto okazję wysłuchać 36 komunikatów i 13 wystąpień doktorantów. Te ostatnie były poddane ocenie komisji, w skład której weszli profesorowie: B. Furman, P. Chmielewski, M. Stankevič i M. Kwit. Młodzi adepci chemii wykazali się dużą dojrzałością naukową i jury miało niełatwe zadanie. Wyróżniono trójkę najlepszych doktorantów, nagrodzonych voucherami na zakupy chemiczne po 500 zł, ufundowanymi przez firmę Witko. Na pierwszym miejscu uplasował się Kamil Lisiecki z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Drugie miejsce przypadło Oldze Bąk z Wydziału Chemii UMCS z Lublina, a trzecie zajął Jakub Iwanejko z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Dziękujemy wszystkim wykładowcom prezentującym wyniki uzyskane przez swoje grupy. Niektóre wzbudzały sporo emocji. Synteza asymetryczna stanowi wciąż ogromne wyzwanie dla naukowców. Często wymaga wieloetapowych, żmudnych procedur, do których niezbędne jest opanowanie nietrywialnego warsztatu. Efekty można było zaobserwować podczas wielu wystąpień na sympozjum. Mamy nadzieję, że za dwa lata spotkamy się wszyscy w podobnej scenerii i w podobnym składzie, a czas spędzony w Karpaczu nie był stracony i zaowocuje nowymi pomysłami na projekty badawcze. Wielu uczestników czerpie inspiracje z naszych sympozjów, mówił o tym niejednokrotnie profesor Grzegorz Mlostoń z Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja jest też wspaniałą okazją do spotkania z zaprzyjaźnionymi koleżankami i kolegami z innych zespołów z całej Polski, do wymiany myśli, również przy dobrym winie, gdzieś w kuluarach. Bogaty program konferencji nie pozostawił wiele czasu na wspólne zwiedzanie okolicy, choć wspaniała pogoda i piękna jesienna sceneria bardzo kusiły. W chwilach wieczornych można było natomiast skorzystać z propozycji hotelowych; szczególnie dużym powodzeniem cieszyły się kręgle. Drzemie w nas duch rywalizacji nie tylko na polu naukowym, co dało się to także odczuć w tej grze.

Odpowiedni poziom organizacyjny sympozjum zawdzięczało hojności Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, profesora Andrzeja Ożyhara, a także wsparciu finansowemu firm, które również w Karpaczu prezentowały swoją ofertę: Witko Sp. z o. o., Polygen Sp. z o. o., Selwa Lab, Mettler Toledo Sp. z o. o., Trimen Chemicals S.A., Merck Sp. z o. o. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy!

                                                                                                                                                                                               Elżbieta Wojaczyńska

1

2

3