Search

Konferencja Technologii Chemicznej i Biotechnologii KonTeCh, odbywająca się pod Patronatem Dziekana Wydziału Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

9-10.06 2018, Politechnika Wrocławska, Budynek C13,

Wybrzeże Wyspiańskiego 25

KonTeCh to dwudniowa konferencja skierowana przede wszystkim do studentów i doktorantów uczelni wyższych chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie technologii chemicznej oraz biotechnologii.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w prelekcjach wygłoszonych przez autorytety naukowe w dziedzinie technologii chemicznej i biotechnologii oraz naszych partnerów.  Oprócz wykładów zaplanowana jest również sesja posterowa, podczas której studenci zaprezentują prace przeglądowe oraz wyniki badań własnych dotyczące poruszanej tematyki. Po konferencji zostanie wydana księga abstraktów w formie elektronicznej, zawierająca streszczenia prelekcji i posterów zaprezentowanych podczas wydarzenia.

Zaproszeni Prelegenci:

prof. dr hab. inż Józef Hoffmann Oczekujemy na propozycję tematu
prof. dr hab. inż Marek Bryjak Czy membrany wykorzystywane są tylko
w procesach separacyjnych?
dr Łukasz Uram Dendrymery poliamidoaminowe (PAMAM) jako nośniki perspektywicznych leków przeciwnowotworowych w terapii celowanej
dr Aleksandra Bocian Biotechnologiczny potencjał jadu węży
dr inż. Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska Immobilizacja enzymów na nośnikach nieorganicznych
dr. hab. Mariusz Pietrowski Technologia wydobycia gazu łupkowego – polskie gazowe eldorado
dr inż. Andrzej Rogala Eter dimetylowy – potencjał, wyzwania, technologie
dr inż. Łukasz Klapiszewski Funkcjonalne nieorganiczno-organiczne układy hybrydowe - od otrzymywania do zastosowania