Search

XXIV Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów”
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Zakopane, 15-18 września 2019r.

W dniach 15-18 września 2019r. w Zakopanem, w hotelu Aquarionodbyła się XXIV Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów”, pod honorowym patronatem Rektora Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. inż. Cezarego Madryasa oraz Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. inż. Andrzeja Ożyhara. Patronat objęli również Zarząd Oddziału Wrocławskiego SITPChem oraz Odział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Konferencji przewodniczył Prorektor ds. Nauki Politechniki Wrocławskiej, Kierownik Zakładu Inżynierii i Technologii Polimerów – prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk.

Tematyka Konferencji obejmowała chemiczną i fizyczną modyfikację polimerów, w tym w szczególności: modyfikację chemiczną i reaktywne przetwarzanie polimerów, modyfikację fizyczną i kompozyty/nanokompozyty polimerowe, specjalne układy polimerowe, tworzywa polimerowe z surowców odnawialnych i wtórnych, nowe zastosowania oraz metody badań właściwości polimerów.

              W tegorocznej edycji „Modyfikacji Polimerów” udział wzięło 65 uczestników. Podczas konferencji zaprezentowane zostały 4 wykłady plenarne. Zaproszenie do ich wygłoszenia przyjęli uznani uczeni w dziedzinie polimerów - Prof. Mirosława El-Fray, Prof. Zbigniew Florjańczyk, Prof. Dorota Neugebauer oraz Prof. Aleksander Prociak. Ponadto przedstawiono 21 komunikatów i prezentację jednego ze sponsorów konferencji - firmy SelwaLab z Warszawy.

Wystąpienia podzielone zostały na dwa bloki tematyczne. Prezentacje dotyczące modyfikacji fizycznej oraz kompozytów polimerowych wygłaszane były w dwóch pierwszych dniach natomiast tematyka modyfikacji chemicznej w przedostatnim i ostatnim dniu konferencji.

Pierwszego dnia spotkania naukowego odbyła się również sesja posterowa. Łącznie przedstawiono 47 posterów, w tym 31 dotyczyło modyfikacji chemicznej, a 16 fizycznej. Po sesji posterowej przedstawiciele Komitetu Naukowego przyznali trzy równorzędne nagrody za najlepsze prezentacje posterowe:

  • Pani Dr Agnieszka Gadomska-Gajadhur, za poster Biodegradowalne, polimerowe rusztowania komórkowe do proliferacji chondrocytów,
  • Pani Iwona Jakubowska, za poster Wytwarzanie i analiza wielofunkcyjnych polimerów akrylowych przeznaczonych do stosowania jako sorbenty,
  • Pani Dr Izabela Irska, za poster Termiczny efekt pamięci kształtu w alifatyczno-aromatycznych kopolimerach blokowych.

W środę 18 września, podczas sesji zamykającej konferencję wręczone zostały nagrody i dyplomy za najlepsze postery.

Dyskusje naukowe, poza salą obrad, toczyły się również w nieco mniej formalnej atmosferze – m.in. 16 września przy uroczystej kolacji oraz w trakcie trwania kolacji w góralskiej chacie, 17 września.

Ostatniego dnia obrad, prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk poprowadził sesję, w trakcie której wspominano niedawno zmarłą Prof. Bożenę N. Kolarz. Konferencja zbiegła się też z Jubileuszami 70- lecia Prof. Ryszarda Stellera oraz Prof. Jacka Pigłowskiego. Ta sesja była jednocześnie sesją zamykającą XXIV edycję „Modyfikacji Polimerów”.

Zjazd naukowy odbył się dzięki hojności JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, Dziekana Wydziału Chemicznego i przy wsparciu finansowym i rzeczowym firm: TriMen Chemicals S.A.z Łodzi , HAAS. Reaktory, analiza termiczna i powierzchniowa z Poznania, Merck Sp. z o.o. z Warszawy, SelwaLab z Warszawy.

Szanowni Państwo,

bardzo przepraszamy za błąd, który wkradł się do zaproszenia na czerwcowe spotkanie naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, jednocześnie po raz kolejny serdecznie Państwa zapraszając na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 24 czerwca o godzinie 13 tej , a nie jak wcześniej podano: w poniedziałek, 25 czerwca.

Liczymy na Państwa przybycie.

Zarząd Wrocławskiego Oddziału PTChem

Z wielką przyjemnością zapraszam na, tradycyjne już, spotkanie członków Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zaproszenie do przedstawienia wykładu pt.: „Ciekłokrystaliczne pochodne rodnika Blattera – synteza i właściwości” przyjął profesor Marcin Jasiński z Uniwersytetu Łódzkiego.
Spotkanie naukowe odbędzie się w poniedziałek, 24 czerwca b.r., o godzinie 13.00, w Sali Dziekańskiej, w budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej, przy ulicy Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 40. 
Jak zwykle liczymy na Państwa udział w spotkaniu członków naszego Oddziału.
 
Serdecznie zapraszam w imieniu własnym i całego Zarządu.
Elżbieta Wojaczyńska 
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTChem
 
PS Dziękujemy za wpłaty. Tym, którzy tego jeszcze nie zrobili przypominamy o konieczności wpłacenia składek do końca czerwca br.

wielkanoc1

W dniu 17.04.2019, w Sali Rektorskiej, w budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej odbyło się przedświąteczne spotkanie członków Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zaproszenie do wygłoszenia wykładu zatytułowanego „Naturalne i modyfikowane fosfolipidy” przyjął prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Temat wystąpienia idealnie wkomponował się w atmosferę Wielkiego Tygodnia. Pan Profesor opowiadał bowiem m. in. o wspaniałych właściwościach jajek, a szczególnie lecytyny izolowanej z żółtek. Na zakończenie spotkania goście otrzymali w prezencie pisanki przygotowane przez absolwentkę Wydziału Chemicznego, Olgę Bortkiewicz.

Dziękujemy prorektorowi Politechniki Wrocławskiej, prof. dr. hab. Jerzemu Jasieńce za możliwość spotkania w Sali Rektorskiej, zapewniającej elegancką, uroczystą oprawę. Dziękujemy także sponsorowi, niezawodnemu przyjacielowi Oddziału Wrocławskiego PTChem, panu Marcinowi Wachelce z firmy Selwa.

Korzystając z okazji życzę wszystkim członkom i sympatykom Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz ich rodzinom radosnych, ale także pełnych refleksji i miłości świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech stanowią okazję do wypoczynku i nabrania sił, abyśmy mogli bezpiecznie wrócić do codziennych obowiązków.

                                                                                                                       Elżbieta Wojaczyńska

wielkanoc2