Search

 

Aktualnosci

Konferencja „Postępy w syntezie związków nieracemicznych”

Szanowni Państwo,
„Postępy w syntezie związków nieracemicznych” to konferencja organizowana przez Zakład Chemii Organicznej Politechniki Wrocławskiej oraz Sekcję Chemii Organicznej PTChem, a poświęcone zagadnieniom dotyczącym szeroko pojętej syntezy i zastosowań związków w postaci enancjomerycznej.  Spotkania te odbywają się regularnie co dwa lata.
Tym razem zapraszamy wszystkich zainteresowanych na IX edycję naszego seminarium do Karpacza, w terminie 17–20.10.2018r.
Tradycyjnie przewidujemy tylko ustne wystąpienia w postaci wykładów (30 min) oraz komunikatów (15 min).
Dokładniejsze informacje o terminach i opłatach znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://org.wch.pwr.edu.pl/konf.

Prosimy zarezerwować sobie te trzy dni na nasze spotkanie, a może i dodatkowy czas na bliższy kontakt ze szlakami turystycznymi Karkonoszy.

Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o naszym Seminarium.

Łączymy wyrazy szacunku,
Organizatorzy

 

Konferencja Technologii Chemicznej i Biotechnologii KonTeCh

Konferencja Technologii Chemicznej i Biotechnologii KonTeCh, odbywająca się pod Patronatem Dziekana Wydziału Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

9-10.06 2018, Politechnika Wrocławska, Budynek C13,

Wybrzeże Wyspiańskiego 25

KonTeCh to dwudniowa konferencja skierowana przede wszystkim do studentów i doktorantów uczelni wyższych chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie technologii chemicznej oraz biotechnologii.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w prelekcjach wygłoszonych przez autorytety naukowe w dziedzinie technologii chemicznej i biotechnologii oraz naszych partnerów.  Oprócz wykładów zaplanowana jest również sesja posterowa, podczas której studenci zaprezentują prace przeglądowe oraz wyniki badań własnych dotyczące poruszanej tematyki. Po konferencji zostanie wydana księga abstraktów w formie elektronicznej, zawierająca streszczenia prelekcji i posterów zaprezentowanych podczas wydarzenia.

Zaproszeni Prelegenci:

prof. dr hab. inż Józef Hoffmann Oczekujemy na propozycję tematu
prof. dr hab. inż Marek Bryjak Czy membrany wykorzystywane są tylko
w procesach separacyjnych?
dr Łukasz Uram Dendrymery poliamidoaminowe (PAMAM) jako nośniki perspektywicznych leków przeciwnowotworowych w terapii celowanej
dr Aleksandra Bocian Biotechnologiczny potencjał jadu węży
dr inż. Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska Immobilizacja enzymów na nośnikach nieorganicznych
dr. hab. Mariusz Pietrowski Technologia wydobycia gazu łupkowego – polskie gazowe eldorado
dr inż. Andrzej Rogala Eter dimetylowy – potencjał, wyzwania, technologie
dr inż. Łukasz Klapiszewski Funkcjonalne nieorganiczno-organiczne układy hybrydowe - od otrzymywania do zastosowania
 

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD - dr Luca Sancineto

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza wszystkich chętnych na wykład zatytułowany:
“Man on the moon: my developments in selenium chemistry”.
Wygłosi go dr Luca Sancineto z Wydziału Farmacji Uniwersytetu w Perugii.

Wykład rozpocznie się w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godzinie 1100 w Sali 216 w budynku A-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. M. Smoluchowskiego 23.

Życiorys >>

 

Wesołych Świąt

Głęboko przeżytych świąt Wielkiej Nocy,

pełnych refleksji, spokoju,

niosących wiarę, nadzieję, miłość

i budzących wiosnę w naszych sercach,

życzy Zarząd Oddziału Wrocławskiego

Polskiego Towarzystwa Chemicznego