Search

 

Aktualnosci

Spotkanie przedświąteczne

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego serdecznie zapraszam wszystkich Członków Oddziału na spotkanie przedświąteczne w dniu 19 grudnia (środa), o godzinie 13.00. 

Spotkanie zaplanowano w Sali dziekańskiej, w budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej, przy ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego 40.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładu pt.: “Nanocząstki magnetyczne z powłokami polimerowymi zawierającymi grupy chelatujące” przyjęła prof. Agnieszka Wilczewska z Uniwersytetu w Białymstoku. 

W planie spotkania przewidziany jest drobny poczęstunek i akcent muzyczny.

Liczymy na Państwa przybycie.

Ze względu na sprawną organizację spotkania bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 10 grudnia.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Wojaczyńska

Prezes Oddziału Wrocławskiego PTChem

 

IX Seminarium „Postępy w syntezie związków nieracemicznych”

IX Seminarium „Postępy w syntezie związków nieracemicznych”

W dniach 17-20.10.2018 r., a więc tradycyjnie wczesną jesienią, odbyło się IX Seminarium „Postępy w syntezie związków nieracemicznych”. Konferencja ta organizowana jest przez Zakład Chemii Organicznej z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskej pod patronatem Sekcji Chemii Organicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Odbywa się w cyklu dwuletnim w różnych miejscowościach na Dolnym Śląsku; tym razem gościliśmy w Karpaczu. Dopisała pogoda i świetni prelegenci. W tegorocznej edycji nasze zaproszenie przyjęli profesorowie: Bartłomiej Furman z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, z wystąpieniem dotyczącym opracowania nowych narzędzi w syntezie organicznej na drodze reduktywnej aktywacji amidów, Piotr Chmielewski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił słuchaczom chemię chiralnych porfirynoidów, a także Marek Stankevič z Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, którego wykład dotyczył stereochemii związków fosforoorganicznych. Niestety, ze względów zdrowotnych nie dotarł do nas nasz stały i honorowy gość, profesor Janusz Jurczak z IChO i Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy nadzieję, że dołączy do nas podczas jubileuszowej X konferencji. Uczestnicy sympozjum mieli ponadto okazję wysłuchać 36 komunikatów i 13 wystąpień doktorantów. Te ostatnie były poddane ocenie komisji, w skład której weszli profesorowie: B. Furman, P. Chmielewski, M. Stankevič i M. Kwit. Młodzi adepci chemii wykazali się dużą dojrzałością naukową i jury miało niełatwe zadanie. Wyróżniono trójkę najlepszych doktorantów, nagrodzonych voucherami na zakupy chemiczne po 500 zł, ufundowanymi przez firmę Witko. Na pierwszym miejscu uplasował się Kamil Lisiecki z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Drugie miejsce przypadło Oldze Bąk z Wydziału Chemii UMCS z Lublina, a trzecie zajął Jakub Iwanejko z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Dziękujemy wszystkim wykładowcom prezentującym wyniki uzyskane przez swoje grupy. Niektóre wzbudzały sporo emocji. Synteza asymetryczna stanowi wciąż ogromne wyzwanie dla naukowców. Często wymaga wieloetapowych, żmudnych procedur, do których niezbędne jest opanowanie nietrywialnego warsztatu. Efekty można było zaobserwować podczas wielu wystąpień na sympozjum. Mamy nadzieję, że za dwa lata spotkamy się wszyscy w podobnej scenerii i w podobnym składzie, a czas spędzony w Karpaczu nie był stracony i zaowocuje nowymi pomysłami na projekty badawcze. Wielu uczestników czerpie inspiracje z naszych sympozjów, mówił o tym niejednokrotnie profesor Grzegorz Mlostoń z Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja jest też wspaniałą okazją do spotkania z zaprzyjaźnionymi koleżankami i kolegami z innych zespołów z całej Polski, do wymiany myśli, również przy dobrym winie, gdzieś w kuluarach. Bogaty program konferencji nie pozostawił wiele czasu na wspólne zwiedzanie okolicy, choć wspaniała pogoda i piękna jesienna sceneria bardzo kusiły. W chwilach wieczornych można było natomiast skorzystać z propozycji hotelowych; szczególnie dużym powodzeniem cieszyły się kręgle. Drzemie w nas duch rywalizacji nie tylko na polu naukowym, co dało się to także odczuć w tej grze.

Odpowiedni poziom organizacyjny sympozjum zawdzięczało hojności Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, profesora Andrzeja Ożyhara, a także wsparciu finansowemu firm, które również w Karpaczu prezentowały swoją ofertę: Witko Sp. z o. o., Polygen Sp. z o. o., Selwa Lab, Mettler Toledo Sp. z o. o., Trimen Chemicals S.A., Merck Sp. z o. o. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy!

                                                                                                                                                                                               Elżbieta Wojaczyńska

 

Konferencja „Postępy w syntezie związków nieracemicznych”

Szanowni Państwo,
„Postępy w syntezie związków nieracemicznych” to konferencja organizowana przez Zakład Chemii Organicznej Politechniki Wrocławskiej oraz Sekcję Chemii Organicznej PTChem, a poświęcone zagadnieniom dotyczącym szeroko pojętej syntezy i zastosowań związków w postaci enancjomerycznej.  Spotkania te odbywają się regularnie co dwa lata.
Tym razem zapraszamy wszystkich zainteresowanych na IX edycję naszego seminarium do Karpacza, w terminie 17–20.10.2018r.
Tradycyjnie przewidujemy tylko ustne wystąpienia w postaci wykładów (30 min) oraz komunikatów (15 min).
Dokładniejsze informacje o terminach i opłatach znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://org.wch.pwr.edu.pl/konf.

Prosimy zarezerwować sobie te trzy dni na nasze spotkanie, a może i dodatkowy czas na bliższy kontakt ze szlakami turystycznymi Karkonoszy.

Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o naszym Seminarium.

Łączymy wyrazy szacunku,
Organizatorzy

 

Konferencja Technologii Chemicznej i Biotechnologii KonTeCh

Konferencja Technologii Chemicznej i Biotechnologii KonTeCh, odbywająca się pod Patronatem Dziekana Wydziału Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

9-10.06 2018, Politechnika Wrocławska, Budynek C13,

Wybrzeże Wyspiańskiego 25

KonTeCh to dwudniowa konferencja skierowana przede wszystkim do studentów i doktorantów uczelni wyższych chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie technologii chemicznej oraz biotechnologii.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w prelekcjach wygłoszonych przez autorytety naukowe w dziedzinie technologii chemicznej i biotechnologii oraz naszych partnerów.  Oprócz wykładów zaplanowana jest również sesja posterowa, podczas której studenci zaprezentują prace przeglądowe oraz wyniki badań własnych dotyczące poruszanej tematyki. Po konferencji zostanie wydana księga abstraktów w formie elektronicznej, zawierająca streszczenia prelekcji i posterów zaprezentowanych podczas wydarzenia.

Zaproszeni Prelegenci:

prof. dr hab. inż Józef Hoffmann Oczekujemy na propozycję tematu
prof. dr hab. inż Marek Bryjak Czy membrany wykorzystywane są tylko
w procesach separacyjnych?
dr Łukasz Uram Dendrymery poliamidoaminowe (PAMAM) jako nośniki perspektywicznych leków przeciwnowotworowych w terapii celowanej
dr Aleksandra Bocian Biotechnologiczny potencjał jadu węży
dr inż. Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska Immobilizacja enzymów na nośnikach nieorganicznych
dr. hab. Mariusz Pietrowski Technologia wydobycia gazu łupkowego – polskie gazowe eldorado
dr inż. Andrzej Rogala Eter dimetylowy – potencjał, wyzwania, technologie
dr inż. Łukasz Klapiszewski Funkcjonalne nieorganiczno-organiczne układy hybrydowe - od otrzymywania do zastosowania